Hollywood är ett fängslande kortspel som involverar 4-6 deltagare och kräver två kortlekar med 4-6 jokrar. Varje spelare tilldelas 10 kort, och resten av leken placeras med baksidan upp i en hög mitt på bordet. En av de mest intressanta aspekterna är att spelet sträcker sig över sex omgångar, var och en med sina egna specifika mål.

Omgång 1: Två triss. Den första omgången utmanar spelarna att sätta ihop två trissar.

Omgång 2: En triss och en stege (samma färg) med 4 kort. Nästa steg är att kombinera en triss med en stege bestående av fyra kort av samma färg.

Omgång 3: Två stegar med 4 kort (samma färg i en stege, annan färg i andra stegen). Den tredje omgången kräver två stegar, varav båda ska bestå av fyra kort, med samma färg i en stege och en annan färg i den andra.

Omgång 4: Tre triss. Spelarna måste nu samla tre trissar under den fjärde omgången.

Omgång 5: Tre stegar med 3 kort (samma färg i respektive stege, olika färg i varje stege). Femte omgången introducerar kravet på tre stegar, varav varje steg ska bestå av tre kort. Samma färg krävs i varje steg, men färgen ska vara olika för varje steg.

Omgång 6: Två triss och en stege med 4 kort (samma färg i stegen) + UTGÅNG. Den avslutande omgången utmanar spelarna att sätta ihop två trissar och en stege med fyra kort, alla i samma färg. Att gå ut i denna omgång innebär att alla andra spelare bestraffas för sina kvarvarande kort.

Under spelets gång kan spelarna välja att plocka upp det synliga kortet eller det översta kortet från den dolda högen. Om en spelare väljer att inte ta det synliga kortet kan andra spelare ta det, men de måste då dra ett extra kort från den dolda högen som straff. Om flera spelare är intresserade av det synliga kortet är det den spelare som är närmast i turordning som vinner.

Spelet går ut på att bygga upp omgångens mål genom att placera ut korten framför sig på bordet när det är deras tur. Trissar kan utvecklas till fyrtal, femtal osv., medan stegar kan förlängas (ess kan räknas som både ett och fjorton). Jokerkort kan ersätta vilket som helst kort, men det är viktigt att notera att två jokrar inte får placeras i en triss eller bredvid varandra i en stege.

När en spelare har lagt ut alla sina kort avslutas omgången och alla andra spelare får straffpoäng för de kort de har kvar på handen. Ess ger 15 poäng, tvåor till nior ger 5 poäng, tior till kungar ger 10 poäng, och jokrar ger hela 25 poäng.

Sista omgången följer speciella regler där målet måste inkludera alla kort på handen, och det sista kortet måste tas från antingen den synliga eller dolda högen. När en spelare går ut i den sista omgången får alla andra spelare straffpoäng för alla sina kvarvarande kort. Hollywood-kortspelet bjuder på spännande strategier och en nervkittlande avslutning!